Hoeveel kans maakt hoger beroep?

Dat hangt er van af. De rechtbanken nemen heel veel WSNP-beslissingen. Er wordt niet zo vaak hoger beroep ingesteld. Maar het komt wel geregeld voor dat hoger beroep tegen een negatieve beslissing slaagt zodat u alsnog tot de WSNP wordt toegelaten op bevel van de hogere rechter. Of u krijgt alsnog de schone lei omdat het gerechtshof vindt dat de rechtbank te streng is geweest. Wat uw kansen in uw situatie zijn, kunt u met ons bespreken. Maakt u echt geen kans? Dan geven wij u geen valse hoop en vertellen wij dat eerlijk.

 

Ik ben niet toegelaten tot de WSNP omdat de rechtbank vindt dat ik niet te goeder trouw was. Maakt mijn hoger beroep kans?

Veel mensen hebben “gewone” schulden – bijvoorbeeld een lening van de bank – maar ook een paar schulden waar de rechtbank streng over is, zoals overheidsboetes. De rechtbank oordeelt dan dat u “niet te goeder trouw” was. Juist in die gevallen kan hoger beroep zinvol zijn. Aan de hogere rechter kunt u via uw advocaat uitleggen wat de achtergrond is van de problemen en dan geeft de hogere rechter geregeld toch nog een kans om van uw schulden af te komen via de WSNP.

 

Ik zat in de schuldsanering (WSNP) maar de rechtbank heeft deze op verzoek van de bewindvoerder beëindigd. Kan ik nog iets doen?

Ook dan kunt u in hoger beroep – en dat is dan ook meteen uw laatste kans! De rechtbank stelt voorwaarden aan de WSNP. Het komt voor dat de bewindvoerder van mening is dat u die voorwaarden niet goed nakomt; bijvoorbeeld een verplichting om werk te zoeken. Maar het kan zijn dat u een goede reden heeft, zoals ziekte. Dan maakt hoger beroep kans.

 

Ik zit in de schuldhulp en ik moet de alimentatie stoppen, anders kom ik niet in de WSNP. Doen jullie dat ook?

Als u niet of nog niet in de WSNP zit dan moet u voldoen aan de voorwaarden van de schuldhulp. De schuldhulp kan de eis stellen dat u een te hoge alimentatieverplichting via de rechter moet verlagen. Wij hebben daar ruime ervaring mee. Als de procedure is afgerond voldoet u aan de toelatingseisen van de WSNP en/of aan de eisen van de schuldhulp.

 

Waarom is inschakeling van een advocaat verplicht gesteld?

Een advocaat kent de rechtspraak. Hij beoordeelt de haalbaarheid van uw zaak en selecteert de argumenten met de beste kans van slagen. Dat is een verschil met de behandeling van een WSNP-aanvraag door de rechtbank waar u geen advocaat hoefde in te schakelen.

 

Ben ik nog bijkomende kosten verschuldigd?

Normaal gesproken moet ook griffierecht worden betaald bij een procedure, maar dat is niet van toepassing in WSNP-zaken (omdat het bij al die zaken gaat om mensen die in de schulden zitten).

 

Hoe lang duurt de procedure?

Een hoger beroep tegen een WSNP-beslissing wordt met voorrang afgehandeld. Het gerechtshof plant snel een zitting en kort daarna ontvangt u de uitslag.

 

Moet ik op de zitting komen?

Ja. Wij verzorgen de schriftelijke processtukken en wij verzorgen het pleidooi bij de rechtszitting, maar u moet wel op de zitting komen om vragen van de rechter te beantwoorden. Hierop bereiden wij u voor. Uw aanwezigheid vergroot dus de kans van slagen.

 

Waarom is de hogerberoepstermijn zo kort?

Als u in de WSNP komt of mag blijven is dat prettig voor u, maar niet voor uw schuldeisers. Zij hebben er recht op snel duidelijkheid te krijgen, daarom is de termijn zo kort.

 

Kan ik nog iets doen als ik ongelijk krijg bij het gerechtshof?

Ja, dan kunt in cassatie bij de hoogste rechter, de Hoge Raad in Den Haag. Dat komt niet zo vaak voor maar soms is het toch nodig om gelijk te krijgen. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarin iemand ongelijk krijgt bij de rechtbank en bij het gerechtshof, maar alsnog gelijk krijgt bij de Hoge Raad.

 

naar boven |

 

Deel deze pagina