Wsnp-hogerberoep.nl is juridisch specialist in hoger beroep over toelating tot of beëindiging van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Minnelijk traject

Als u schulden heeft, kunt u via een schuldhulpbureau in aanmerking komen voor het voortraject (minnelijk traject) van de WSNP. Vaak moeten de schuldeisers gedwongen worden om mee te werken aan de schuldsanering. Het schuldhulpbureau vraagt dan namens u toelating tot de WSNP. Daarover beslist de rechter.

Hoger beroep

Als u wordt afgewezen dan heeft u het recht om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof.

Wat ook kan is dat u wel wordt toegelaten tot de WSNP maar dat deze door uw bewindvoerder tussentijds wordt beëindigd. Ook dan kunt u in hoger beroep gaan.

Het rechtsgebied WSNP is ingewikkeld en voor hoger beroep moet verplicht een advocaat worden ingeschakeld.

Dat is onze specialiteit.

 

Wilt u meer weten over het rechtsgebied schuldsanering? We delen onze kennis! 

Klik op het onderwerp voor een overzicht van publicaties:

Alle artikelen over schuldsanering

Publicaties over de werking van de hardheidsclausule (art. 288 lid 3 Fw)

Artikelen over problemen rond de toelating tot de WSNP

Artikelen over fraudeschulden (goede trouw)

Publikaties over problemen rond het minnelijk traject (MSNP)

Alles over het dwangakkoord

 


Blijf op de hoogte! Volg ons op LinkedIn en Twitter:

Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Twitter


 

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •